Books/Swedish Grace

Swedish Grace

En bortglömd modernism

Form: Patric Leo
Bokförlaget Stolpe
Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

Swedish Grace är en term som av samtiden myntades för att beteckna nyklassisk svensk design från 1910- och 1920-talen. Perioden präglades av socialt engagemang och ett växande självmedvetande hos arkitekter och formgivare, och utgör en höjdpunkt inom svensk arkitektur- och designhistoria. De mest representativa byggnaderna från denna epok, som Stockholms stadsbibliotek av Gunnar Asplund, Uppståndelsekapellet av Sigurd Lewerentz och Stockholms konserthus av Ivar Tengbom, är alla världsberömda, och det mesta av det som byggdes under perioden tillhör den mest uppskattade arkitekturen i Sverige. I den här antologin diskuterar tretton specialister från såväl Sverige som andra länder olika perspektiv på Swedish Grace och visar på aspekter som har relevans även idag. Denna bok är en översättning av Swedish Grace – The Forgotten Modern (2015) och har uppdaterats med närmare hundra nytagna bilder av bland andra Tove Falk Olsson.