Architecture/Sankt Josefs kapell

Sankt Josefs kapell

Norra begravningsplatsen, Solna, BAU-Byrån för Arkitektur & Urbanism