Image Editor/Den kinesiska idén

Den kinesiska idén

från Konfucius till Xi Jinping

Form: Patric Leo
Bokförlaget Stolpe